fbpx

תערוכות קבע

בתערוכות הקבע במוזיאון האדם והחי תוכלו להתבונן בפוחלצים, שלדים ודגמים של בעלי חיים, וליהנות ממגוון משחקים ומתקנים, שבעזרתם תוכלו לחקור נושאים זואולוגיים ומדעיים שונים.

התחומים העיקריים שבהן עוסקות תערוכות הקבע הם:

התפתחות היצורים החיים על פני כדור הארץ

האדם הקדמון

חיות ארץ ישראל

תנועה, שלד ושרירים

תקשורת וחושים

רבייה ותורשה

כמה מילים על דיורמת חיות ארץ ישראל

בביקור במוזיאון האדם והחי לא ניתן להתעלם מהדיורמה. דיורמה היא תצוגה גדולה, תלת מימדית, הכוללת פוחלצים מרשימים ומדמה נוף ובעלי חיים באזור מסוים. שימוש בדיורמה נפוץ במוזיאוני טבע בארץ ובעולם. במוזיאון האדם והחי תוכלו לצפות בדיורמה מרשימה של מדבר יהודה. הדיורמה מספרת את סיפורם של בעלי החיים שחיו בעבר וחיים בהווה באזור זה בארץ.

דרך ההתבוננות בדיורמה אפשר לפגוש בעלי חיים שחיים כיום במדבר יהודה, וללמוד על האתגרים העומדים בפניהם בטבע הישראלי ועל הקשרים ביניהם. דרך הדיורמה אפשר להכיר גם בעלי חיים שחיו כאן בעבר ונכחדו מהארץ ולחקור את הסיבות שהובילו להכחדתם

כמה מילים על תערוכת האדם הקדמון

מה היו כלי העבודה הראשונים של האדם ולמה הם שימשו? מתי החל השימוש באש?
וממה ניזון האדם בתקופות השונות?

ההתחקות אחר מוצא האדם חושפת אותנו לסיפור בלשי מפותל, הדומה למרוץ שליחים, שבו אנו רואים קטעים מנקודות העברת המקל ממשתתף למשתתף, אך לא את מסלול הריצה המלא.


תערוכת האדם הקדמון במוזיאון האדם והחי היא תערוכה פרהיסטורית, העוסקת בתולדות האדם, בשלבים השונים של התפתחותו, במקומות התרחשותם ובדרכי התפשטותו על פני כדור הארץ.

אנחנו מזמינים אתכם לצאת למסע בזמן, מהמפץ הגדול דרך טיפוסי האדם השונים ועד היום.

כמה מילים על תערוכת האדם הקדמון

מה היו כלי העבודה הראשונים של האדם ולמה הם שימשו? מתי החל השימוש באש?
וממה ניזון האדם בתקופות השונות?

ההתחקות אחר מוצא האדם חושפת אותנו לסיפור בלשי מפותל, הדומה למרוץ שליחים, שבו אנו רואים קטעים מנקודות העברת המקל ממשתתף למשתתף, אך לא את מסלול הריצה המלא.


תערוכת האדם הקדמון במוזיאון האדם והחי היא תערוכה פרהיסטורית, העוסקת בתולדות האדם, בשלבים השונים של התפתחותו, במקומות התרחשותם ובדרכי התפשטותו על פני כדור הארץ.

אנחנו מזמינים אתכם לצאת למסע בזמן, מהמפץ הגדול דרך טיפוסי האדם השונים ועד היום.